• Número 425
  • 11 de marzo de 2019

Universidade

Despedimentos na universidade

Despedimentos na universidade
A nova concesionaria “despede” a tod@s @s controlador@s. Non para devolver o servizo á universidade, senón para contratar novo persoal

O BOE do 7 de marzo de 2018 publicou a Resolución de la Universidade da Coruña, por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia y controladores en la Universidad de A Coruña. (Expediente: 2018/4002)

Data de difusión en Contratos Públicos de Galicia:    07-03-2018 10:36

Na Páxina: https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?OP=50&N=288608&lang=gl. Atopamos a documentación:

Cláusulas administrativas

Condicións técnicas

Anexo cláusulas administrativas-

Mesas de contratación

Resolución

No procedemento presentáronse, que nós saibamos:

Recurso interposto por D. B. A. F. A. en representación da FEDERACIÓN DE TRABALLADORES DE SEGURIDADE PRIVADA DA UNIÓN SINDICAL OBREIRA ( FTSPUSO), contra os Pregos reguladores do expediente para a contratación do “Servizo de seguridade e vixilancia e controladores na Universidade da Coruña”.

Alegacións  presentadas por ALTERNATIVA SINDICAL Ao ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Mentres que sobre o recurso temos a decisión do tribunal de non admitilo a trámite, sobre as alegacións descoñecemos as determinacións adoptadas. O certo é que a empresa adxudicataria é PREGECSA e que o traspaso do persoal de ASTRA Servicios Auxiliares S.L. a esta nova empresa tivo efecto o pasado día 1 de marzo.

A circunstancia novidosa no proceso de subrogación do persoal apareceu coa transferencia á nova empresa, exclusivamente do persoal de vixilancia mentres que @s controlador@s, a pesar de teren unha comunicación da empresa Astra na que se lles anunciaba que con data 1 de marzo pasaban a desenvolver os servizos na empresa que obtivera a licitación, foron “despedid@s” tod@s. Non para devolver o servizo á universidade, senón para contratar novo persoal.

@s traballador@s “despedid@s” atópanse nunha situación absolutamente irracional, a empresa saínte (Astra) insiste en que subrogou todo o persoal á nova empresa. A nova empresa (Pregecsa) maniféstalles que non están subrogados porque non teñen convenio que o estableza e xa contratou novo persoal.  Como convidado de pedra está a universidade que consinte o trato inhumano, e consideramos ilegal, dest@s traballador@s por parte da empresa que obtivo a licitación.

@s traballador@s atópanse nun limbo no que nin sequera poderían cobrar a prestación de desemprego porque ningunha das empresas realiza o procedemento de despido.

Mención aparte merece a actitude da universidade, responsable última do que acontece pois, aínda que externalice os servizos segue a ser responsable do trato que @s traballador@s reciben nas empresas concesionari@s.

Parécenos incomprensible que mentres que se presume de non despedir ao persoal de responsabilidade directa da institución si se permita o despedimento, a precarización e o trato inhumano nas empresas nas que se externaliza algún servizo, tal como está a acontecer con est@s traballador@s.

A universidade manifesta neste caso a súa verdadeira faciana, pasando, sen ningún pudor, por riba dos valores que pomposamente di defender.

A universidade ten que entender que @s traballador@s temos dereitos, @s das empresas concesionarias dalgún servizo, tamén!.

@s traballador@s contan con todo o noso apoio na defensa dos seus lexítimos dereitos.