• Número 425
  • 11 de marzo de 2019

CUT - CRTVG

O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza ordena á CRTVG o inmediato cumprimento de sentenza

O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza ordena á CRTVG o inmediato cumprimento de sentenza
Pois chegou a orde do TSXG de acatar a sentenza na súa totalidade

Diante do incumprimento realizado pola CRTVG da sentenza de Conflito Colectivo 44/18, que anula a atribución unilateral pola CRTVG aos seus redactores e redactoras do labor de edición básica de vídeo, por tratarse dunha modificación substancial de carácter colectivo das súas condicións de traballo, vímonos na obriga de requirir a “execución da sentenza”.

Pois chegou a orde do TSXG de acatar a sentenza na súa totalidade. E mira que advertimos á empresa. Ordena o tribunal que os redactores e redactoras, de forma inmediata, "continúen nas súas funcións orixinais, sen atribuírlles o labor de edición básica».

“PARTE DISPOSITIVA

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas , acuerdo: requerir a la ejecutada CORPORACION DE RADIO E TELEVISION DE GALICIA para que de forma inmediata proceda al cumplimiento de la sentencia dictada por esta Sala en fecha 20 de febrero de 2019 en los autos de Conflicto Colectivo 44/18 , en sus propios términos y continúen en sus funciones originales los redactores y redactoras sin atribuirles la labor de edición básica, toda vez dicha medida se ha declarado nula , bajo apercibimiento de que , de no realizarlo , se podrán acordar las medidas que la Sala estime aplicables .

Notifíquese a las partes .”