• Número 425
  • 11 de marzo de 2019

Alternativas na Xustiza-CUT

A discriminación da EGAP

A discriminación da EGAP
Esiximos a convocatoria de cursos predenciais, como mínimo, nas 7 principais cidades galegas

No DOG do 13 de febreiro publicouse RESOLUCIÓN do 5 de febreiro de 2019 pola que se convocan as actividades de formación continua en materia de igualdade e violencia de xénero para ou persoal ao servizo dás administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, así como do persoal da Administración de xustiza de Galicia e de administración e servizos ( PAS) dás tres universidades do Sistema universitario de Galicia.

Atónitos comprobamos como existe pota EGAP unha grave discriminación dos funcionarios da Administración de Xustiza "castigando" aos non residentes en Compostela.

Dita orde inclúe 3 cursos presenciais, cun total de 80 prazas, na localidade de SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Tendo en conta que A EGAP non paga dietas por asistencia a estes cursos, na práctica reduce a súa petición aos traballadores que residan na citada cidade, posto que o resto dos traballadores de Galicia terían que pagar un elevado custo pola asistencia á citada formación.

Se a todo iso sumamos que en todas as cidades existen locais específicos para formación, (en 2017 o vicepresidente ALFONSO RUEDA inaugurou ao grande a de Ourense que foi utilizada desde entón nun par de ocasións) e que a formación presencial repercutiría nunha atención de maior calidade á vítima, menos se entende a non oferta de cursos en toda Galicia.

Pasto que a EGAP incrementará a oferta de cursos en materia de igualdade entre mulleres e homes e en prevención e loita contra a violencia de xénero, cunha previsión inicial de 31 edicións e 1.765 prazas e a extensión destas actividades a todos os empregados públicos, desde ALTERNATIVAS NA XUSTIZA CUT. ESIXIMOS: A CONVOCATORIA DE CURSOS PRESENCIAIS en materia de igualdade entre mulleres e homes e en prevención e loita contra a violencia de xénero, COMO MÍNIMO NAS 7 PRINCIPAIS CIDADES GALEGAS.

En Galicia a 7 de marzo de 2019

Preme na imaxe para ampliar