• Número 424
  • 04 de marzo de 2019

Sanidade Pública

Batas Brancas tacha o novo plan da Atención Primaria como “a gran estafa”

Batas Brancas tacha o novo plan da Atención Primaria como “a gran estafa”
A ‘Asociación Batas Brancas’ criticou a xestión de Vázquez Almuiña á fronte da sanidade galega

A plataforma esperaba que o conselleiro disolvese as Estruturas Organizativas de Xestión Integrada (EOXI) e desmantelase os órganos da xestión da Atención Primaria impostos desde 2010. Con todo, Vázquez Almuiña, en palabras de Batas Brancas, “montou un gran sainete con múltiples actores, acompañado dunha gran campaña mediática.

Para desilusión da plataforma, non só non disolveu as EOXI, senón que non tomou outras decisións que a plataforma considera vitais, como a dotación económica propia para a xestión dos recursos humanos e materiais, a despolitización da xestión e o nomeamento dos xefes de servizo, a recuperación dos principios de Almá-Atá (que, segundo Batas Brancas, “marcaron a gran transformación da AP dos anos 80 en España e en gran parte do mundo e que nos levaron ao gran sistema que tiñamos”) e “devolver a dignidade e o respecto que merecen todos os Médicos de Familia que traballan na Atención Primaria galega”.

"A GRAN ESTAFA"

Así, a plataforma considera que as propostas para o novo modelo de AP son “a gran estafa”. “Non só non cumpre ningunha dos requisitos imprescindibles senón que a súa redacción e falta de concreción é totalmente insultante”, sinalan os profesionais.

Esta falta de concreción exemplifícano con varios puntos do plan, como o 1.1.2 “onde describe a creación duna Dirección de AP en cada área sanitaria esquecendo’ de quen depende e que lugar ocupa dentro do organigrama da EOXI e que categoría profesional deberá ter”. Ademais, considera que se “consolidan os nomeamentos manipulados dos xefes de servizo” e que as coberturas de ausencias “son totalmente ambiguas” e que non concretan “a forma de retribución nin as cantidades”.

"ESTE DOCUMENTO É UN DISPARATE"

Na mesma liña, a plataforma considera que tampouco se especifican os “incrementos necesarios de médicos de familia e as necesidades actuais que hai en Galicia en base á poboación para atender e a súa distribución xeográfica” e cuestionan os “sistemas de incentivación para as prazas de difícil cobertura”. Tamén valoran negativamente que se consoliden co plan “as enormes diferenzas retributivas entre os especialistas hospitalarios e os especialista de atención primaria, que na actualidade supoñen máis do 15% e dun 30% nos xefes de servizo” e os puntos 6.9 e 6.10, que versan sobre o mantemento, incidencias e orzamentos da AP. “Son o remate da antoloxía do disparate que supón este documento”, sentencian, ironizando sobre as palabras do Feijóo que enxalzou a “completa e ambiciosa” reforma de Vázquez Almuiña.

 “Cremos que está todo dito. A poboación deberá decidir co seu voto que modelo sanitario queremos para Galicia”, conclúe a nota. 

https://gal.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1335876/batas-brancas-tacha-novo-plan-da-atencion-primaria-como-gran-estafa

Propostas para o Novo Modelo de Atención Primaria