• Número 424
  • 04 de marzo de 2019

Universidade

Convocatoria e Calendario ABAU 2019

Convocatoria e Calendario ABAU 2019
Ven a conto este recordatorio para que non suceda, de novo, o acontecido no ano 2017 co persoal colaborador das probas

Na páxina web da CiUG, aparece publicada a Convocatoria e Calendario ABAU 2019.

Marco normativo:

DOG Núm. 37, xoves 21 de febreiro de 2019, RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2019, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2018/19, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) para o curso 2019/20.

BOE Num. 13, martes 15 enero de 2019, Orden PCI/12/2019, de 14 de enero, por la que se determinan las característica, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2018/2019.