• Número 423
  • 25 de febreiro de 2019

Pensións

Un pensionazo desvergonzado

Un pensionazo desvergonzado
O que se pretendía era fomentar, descaradamente, os plans de pensións privados

Con nocturnidade e aleivosía, de forma ladina e covarde, PP, PSOE, Ciudadanos, PDeCat e PNV tentaron perpetrar un pensionazo brutal en toda regra. E é que na actualización do Pacto de Toledo, ante a que afortunadamente se plantaron Podemos e ERC, contemplábanse cousas como ampliar o cálculo das pensións a toda a vida laboral, e polo tanto rebaixalas, atrasar a idade efectiva de xubilación, fomentar os plans de pensións privados ou eliminar de facto os sistemas de pensións de MUFACE.

Así, segundo o publicado por diversos medios, entre as recomendacións que afortunadamente non saíron adiante, dicíanse cousas como “o período de cálculo das pensións amplíase máis aló dos 25 anos aos que chegará en 2022, chegando mesmo a toda a vida laboral” ou “achegar a idade real de xubilación á idade legal (67 anos), endurecendo os requisitos para acceder á anticipada e incentivando o envellecemento activo” (sic).

Tamén se pode ler “fomentar plans de pensións empresa de pensións vinculados aos organismos sen ánimo de lucro sen descartar incentivos fiscais”, é dicir fomentar os plans de pensións privados, ou “culminar a integración dos sistemas especiais de xubilación no Réxime Xeral”. Todo iso mesturado de forma ladina entre outras recomendacións que poden ser cumpridas ou non, pero que teñen un carácter reversible dependendo do goberno de quenda, algo que estes machadazos brutais non teñen.

PSOE, PP, Ciudadanos, PDeCat e PNV, seguiron ao pé da letra na actualización do Pacto de Toledo que pretendían facer as recomendacións de AIReF, organismo que non tivo ningún pudor en propoñer publicamente atrasar a idade de xubilación e calcular a pensión con máis anos cotizados. E ben, agora vexamos que significa exactamente todo isto na vida dos españois, na vida dos Ciudadanos deste país.

En primeiro lugar, ampliar o cálculo da futura pensión a toda a vida laboral, e non esquezamos que un non cobra o mesmo aos 25 anos que aos 45, supón segundo calculaba e defendía Fedea xa no 2010, unha rebaixa das mesmas dun 30 %, unha quita dun 30 %. Isto supón que unha pensión de 1.000 euros baixaría a 700, unha de 1.500 faríao a 1.050 e unha de 2.000 a 1.400. En segundo lugar, atrasar a idade efectiva de xubilación aos 67 anos, abriría as portas ao seu atraso aos setenta.

En terceiro lugar, fomentar as pensións privadas implica a privatización progresiva e irreversible das mesmas, e lanza a mensaxe de que o sistema público decae nas súas obrigacións. E integrar os sistemas especiais no Réxime Xeral implica a desaparición de MUFACE, e o atraso na xubilación de profesores, militares, e demais funcionarios.

O máis brutal, o máis grave é sen dúbida a ampliación do cálculo a toda a vida laboral, quitaría un 30 % nas futuras pensións. Talvez por iso, están a lanzarse mensaxes a través dos voceiros dos poderosos, de que o piso, de que a casa que un adquiriu con esforzo a través de toda unha vida de traballo, debe “ser complemento da pensión”.

É dicir, debe ser vendida ou sometida a unha “hipoteca inversa”, para que o xubilado poida vivir con algo de dignidade. Isto implica que a túa casa non poderás deixarlla aos teus fillos e que estiveches toda a túa vida pagando algo para despois perdelo a mans daqueles aos que estiveches pagando.

Esta é a realidade das cousas, isto é o que tentaron coarnos con total indignidade, PP, PSOE, Ciudadanos, PDeCat, ou PNV, os que lanzaron con desenvoltura espantallos como “España róubanos”, “España rompe”, “ que vén a ultradereita”, mentres se poñían de acordo no esencial, en fodernos a vida.

https://kaosenlared.net/un-pensionazo-desvergonzado/