• Número 423
  • 25 de febreiro de 2019

Radios comunitarias

Comunicado de CUAC ante o recurso da Xunta de Galicia á sentenza do TSXG que garante o dereito de emisión de CUAC FM

Comunicado de CUAC ante o recurso da Xunta de Galicia á sentenza do TSXG que garante o dereito de emisión de CUAC FM
CUAC non comprende as motivacións para que unha administración empregue recursos públicos para anular unha sentenza expansiva dos dereitos fundamentais da cidadanía

O pasado 7 de febreiro o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia notificou a Cuac FM a dilixencia pola cal a Xunta de Galicia anuncia a preparación dun Recurso de Casación contra a sentenza 00507/2018 deste Tribunal, favorable a Cuac FM.

Dito noutras palabras, a Xunta recorreu ante o Tribunal Supremo unha sentenza do TSXG que garante o dereito á comunicación desta emisora comunitaria e na que se recoñece unha garantía temporal de emisión en frecuencia modulada para Cuac FM.

A devandita sentenza que a Xunta pretende recorrer ante o Tribunal Supremo, recoñece a violación dos dereitos fundamentais de Cuac FM e o seu dereito a emitir, e deixaba sen efecto as ameazas de sanción en caso de voltar á FM, coma de xeito fixemos o 1 de novembro, sentenza que foi ditada unanimemente por catro maxistrados, tendo en conta o informe previo da fiscalía favorable á Cuac.

A través deste comunicado, CUAC quere trasladar á cidadanía a súa consternación ante a preparación deste recurso, que pon de manifesto unha persecución por parte da administración a un medio comunitario, sen ánimo de lucro, que leva 23 anos exercendo unha actividade asociativa e educadora.

CUAC non comprende as motivacións para que unha administración empregue recursos públicos para anular unha sentenza expansiva dos dereitos fundamentais da cidadanía.

En segundo lugar, tampouco comprendemos que beneficios para a cidadanía galega e coruñesa se derivarían da desaparición de Cuac FM do dial, que é o único efecto que este recurso de casación ante o Tribunal Supremo podería chegar a acadar.

Esta acción é de todo irracional, en canto a propia Xunta recoñeceu por escrito no seu día que Cuac FM leva máis de 20 anos emitindo na frecuencia modulada de boa fe, sen ánimo de ocultación, e sen recibir advertencia algunha por parte da Administración, que non existen terceiros prexudicados e que carece de ánimo de lucro.

Así as cousas, que dano causa Cuac FM para que se emprenda un recurso nada menos que ante o Tribunal Supremo co único obxectivo de eliminala do dial coruñés?

Tristemente non cabe outra explicación plausible que a persecución, non a CUAC, que ao cabo é continxente, se non á propia comunicación comunitaria, recoñecida internacionalmente coma unha ferramenta útil contra os discursos do odio, a posverdade e as fake news, favorecedora do diálogo intercultural e interxeneracional, e propiciadora de comunidades máis harmónicas e diversas.

A única interpretación que cabe é a de que se está a atacar toda unha escala de valores e liberdades, recollidas nas declaracións internacionais de dereitos humanos e tamén na Constitución Española.

Cuac FM non vai recuar. Nestes tempos nos que sopran ventos de involución predemocrática non podemos senón estar á altura das circunstancias e manter a nosa posición, garantindo o dereito a comunicar de todas as coruñesas e coruñeses a través da frecuencia modulada, porque é grazas a vós, e é por vos que #CuacResiste.

https://cuacfm.org/novas/2019/02/comunicado-de-cuac-ante-o-recurso/