• Número 422
  • 18 de febreiro de 2019

Universidade

Análise da Oferta de Emprego Público (OEP) de estabilización

Análise da Oferta de Emprego Público (OEP) de estabilización
Engorda a universidade recortando prazas de estabilización

No PASquín 418 sinalabamos una serie de prazas que, ao noso entender, deberían ser contempladas no OEP de estabilización, No PASquín 419, informamos que a Xerencia só aceptaba 3 das que sinalabamos. Nese momento emprazámonos a realizar unha revisión en profundidade para elaborar unha listaxe sen posibles erros. Realizada esa labor traemos agora as conclusións.

Listaxe publicada no PASquín 418:

Nº POSTO

POSTO

CENTRO/SERVIZO

044

Posto base

 Xerencia                                    

173

Técnico en microscopía

Servizos de Apoio á Investigación

345

Especialista de oficios

Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos

387

Técnico en relacións internacionais

Oficina de Relacións Internacionais

388

Técnico en relacións internacionais

Oficina de Relacións Internacionais

414

Auxiliar de servizos

Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social

427

Posto base

E.T.S. de Arquitectura

488

Auxiliar de servizos

E.U. de Arquitectura Técnica

489

Auxiliar de servizos

E.U. de Arquitectura Técnica

499

Posto base

E.U. Politécnica

530

Auxiliar de servizos

Escola Politécnica Superior

531

Auxiliar de servizos

Escola Politécnica Superior

606

Auxiliar de servizos

Facultade de Ciencias do Deporte e da Educación Física

621

Posto base

Facultade de Dereito

664

Auxiliar de servizos

Facultade de Enfermería e Podoloxía

724

Auxiliar de servizos

Unidade de Xestión Académica Integrada de Oza (UXAI - OZA)

734

Auxiliar de servizos

Unidade de Xestión Académica Integrada (Fac. Socioloxía/Fac. CC. da Comunicación)

735

Auxiliar de servizos

Unidade de Xestión Académica Integrada (Fac. Socioloxía/Fac. CC. da Comunicación)

Prazas que se aceptaron e que aparecen no PASquín 419

Nº POSTO

POSTO

CENTRO/SERVIZO

044

Posto base

 Xerencia (xa contemplada na remisión de 17/01/2019)

173

Técnico en microscopía

Servizos de Apoio á Investigación

606

Auxiliar de servizos

Facultade de Ciencias do Deporte e da Educación Física

Revisión das prazas non aceptadas

A Lei de Orzamentos Xerais o Estado de 2018 establece literalmente,

“9. Ademais do establecido no artigo 19.un.6 da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2017, autorízase unha taxa adicional para a estabilización de emprego temporal que incluirá as prazas de natureza estrutural que, estando dotadas orzamentariamente, estivesen ocupadas de forma temporal e ininterrompidamente ao menos nos tres anos anteriores ao 31 de decembro de 2017”

Nº POSTO

POSTO

CENTRO/SERVIZO

 SITUACIÓN

209

Bibliotecario

Servizo Biblioteca Universitaria

Cumpre todos os requirimentos

342

Especialista de oficios

Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos

Cumpre todos os requirimentos

345

Especialista de oficios

Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos

Cumpre todos os requirimentos

387

Técnico en relacións internacionais

Oficina de Relacións Internacionais

Praza contemplada en OEP. Rexeitada, pola Xerencia, a súa inclusión

388

Técnico en relacións internacionais

Oficina de Relacións Internacionais

Praza contemplada en OEP. Rexeitada, pola Xerencia, a súa inclusión

414

Auxiliar de servizos

Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social

Praza que cumprindo requisitos, durante o tempo de cómputo (2015-2017) nun período pequeno de tempo estivo ocupada por PAS funcionario de carreira

427

Posto base

E.T.S. de Arquitectura

Praza que cumprindo requisitos, durante o tempo de cómputo (2015-2017) nun período pequeno de tempo estivo ocupada por PAS funcionario de carreira

488

Auxiliar de servizos

E.U. de Arquitectura Técnica

Praza que cumprindo requisitos, durante o tempo de cómputo (2015-2017) nun período pequeno de tempo estivo ocupada por PAS funcionario de carreira

489

Auxiliar de servizos

E.U. de Arquitectura Técnica

Praza que cumprindo requisitos, durante o tempo de cómputo (2015-2017) nun período pequeno de tempo estivo ocupada por PAS funcionario de carreira

499

Posto base

E.U. Politécnica

Praza que cumprindo requisitos, durante o tempo de cómputo (2015-2017) nun período pequeno de tempo estivo ocupada por PAS funcionario de carreira

530

Auxiliar de servizos

Escola Politécnica Superior

Praza que cumprindo requisitos, durante o tempo de cómputo (2015-2017) nun período pequeno de tempo estivo ocupada por PAS funcionario de carreira

531

Auxiliar de servizos

Escola Politécnica Superior

Praza que cumprindo requisitos, durante o tempo de cómputo (2015-2017) nun período pequeno de tempo estivo ocupada por PAS funcionario de carreira

621

Posto base

Facultade de Dereito

Praza que cumprindo requisitos, durante o tempo de cómputo (2015-2017) nun período pequeno de tempo estivo ocupada por PAS funcionario de carreira

664

Auxiliar de servizos

Facultade de Enfermería e Podoloxía

Praza que cumprindo requisitos, durante o tempo de cómputo (2015-2017) nun período pequeno de tempo estivo ocupada por PAS funcionario de carreira

724

Auxiliar de servizos

Unidade de Xestión Académica Integrada de Oza (UXAI - OZA)

Praza que cumprindo requisitos, durante o tempo de cómputo (2015-2017) nun período pequeno de tempo estivo ocupada por PAS funcionario de carreira

734

Auxiliar de servizos

Unidade de Xestión Académica Integrada (Fac. Socioloxía/Fac. CC. da Comunicación)

Praza que cumprindo requisitos, durante o tempo de cómputo (2015-2017) nun período pequeno de tempo estivo ocupada por PAS funcionario de carreira

735

Auxiliar de servizos

Unidade de Xestión Académica Integrada (Fac. Socioloxía/Fac. CC. da Comunicación)

Cumpre todos os requirimentos

Pese a que a Xerencia non deu ningunha explicación do motivo polo que se rexeitaban as prazas da listaxe, fomos capaces de determinar, claramente as circunstancias que concorrían en cada unha delas grazas á colaboración do Servizo de PAS, axuda que agradecemos.

Despois da revisión realizada reclamaremos a inclusión das prazas que compren os requirimentos establecidos na Lei de Orzamentos.