• Número 421
  • 11 de febreiro de 2019

Sentenza pioneira

Recoñécese a unha vítima de violación a incapacidade permanente absoluta por tensión post traumática crónica

Recoñécese a unha vítima de violación a incapacidade permanente absoluta por tensión post traumática crónica
Sofre un acusado cadro de ansiedade pos traumática

A afectación psicolóxica sufrida pola vítima dunha violación determina unha limitación funcional que lle impide levar a cabo calquera actividade laboral de forma eficiente e conforme aos mínimos requirimentos que son imprescindibles en calquera profesión. Así o estableceu a Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Castela e León nunha pioneira sentenza (sentenza de 21 de novembro, Rec. 1405/2018

Sofre un acusado cadro de ansiedade pos traumática, tanto para traballos de esixencia física como para traballos sedentarios aínda que o traballo en si mesmo considerado non supoña tensión persoal porque precisamente a afección psíquica que sofre non está relacionada co seu traballo habitual senón coa agresión sexual que padeceu no ano 1997.

Varias son as variables que se tiveron en conta para declarar a incapacidade permanente absoluta: antigüidade, evolución, gravidade, severidade da clínica e dificultade para a abordaxe porque a patoloxía converteuse no que a sentenza denomina un calvario psíquico desde o ano 1997, sometida a tratamento continuo, cunha clínica que produce unha "interferencia significativa" na súa vida persoal, social e familiar.

Ademais, coñecer que o autor da agresión foi posto en liberdade provocou unha nova acentuación da sintomatoloxía pos traumática, coas consecuentes condutas de ansiedade xeneralizada, hipervixilancia, evitación, escape e sintomatoloxía vexetativa.

Conclúe a Sala, coincidindo coa sentenza de instancia en que a doenza, -trastorno por tensión pos traumática crónico-, impide levar a cabo calquera actividade laboral de forma eficiente e conforme aos requirimentos de rendemento que lle son esixibles porque calquera cambio ou estímulo inofensivo, como pode ser unha chamada ao timbre ou atoparse a unha persoa na escaleira, provócalle un cadro de ansiedade, temor e terror, mesmo con ataques de pánico, que anulan calquera actividade e que lle impiden mesmo saír á rúa.

http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13656-se-reconoce-a-una-victima-de-violacion-la-incapacidad-permanente-absoluta-por-estres-post-traumatico-cronico/