• Número 420
  • 04 de febreiro de 2019

Cun chisco de ironía

Coherencia no discurso?


Futuro


Ningún ser humano é ilegal