• Número 420
  • 04 de febreiro de 2019

Universidade

As vosas colaboracións. Cartas que recibimos

Agradecemos as vosas colaboracións. Se non nos implicamos tod@s, fracasaremos

A cara do xerente

Así que non se convocan as promocións, que deberían estar en marcha desde o primeiro trimestre do ano 2018, porque o Servizo de PAS está desbordado. Por esa regra de tres o mes que vén podemos non cobrar, a docencia non está asegurada... A inutilidade da xerencia agóchase esparexendo responsabilidades nos servizos. De se dar a circunstancia que sinala o xerente é a súa obriga adoptar as medidas necesarias para que o servizo sexa operativo. As promocións non se asinaron?, pois a cumprir!