• Número 420
  • 04 de febreiro de 2019

Universidades

Dous estudantes denuncian á UB por suplantar persoal de administración con bolseiros

Dous estudantes denuncian á UB por suplantar persoal de administración con bolseiros
As denuncias poñen ao descuberto a fraude de lei que realiza a UB ao utilizar contratos de formación nos que os bolseiros desempeñan traballos estruturais

Dous estudantes con contrato de bolseiros denunciaban recentemente á Universidade de Barcelona por considerar que as súas tarefas suplantan ao Persoal de Administración e Servizos (PAS) segundo comunicábanos MB, un dos denunciantes.

As denuncias dos estudantes da Universidade de Barcelona poñen ao descuberto un capítulo máis da precariedade que sofren os traballadores nas universidades. Non contenta con cubrir a maioría dos postos de traballo dos docentes con profesores asociados que teñen salarios de 500 euros ou menos, a universidade dedícase tamén a cubrir postos de traballo estruturais con bolsas de formación.

Falamos de postos de traballo como: administrativo de secretaria, conserxe do ximnasio da UB, auxiliar arquiveiro, coidar os ratos do estabulario, supervisar as aulas de informática, bibliotecarios, etc.

Este tipo de contrato permite á universidade non pagar as cotizacións por desemprego nin achegas ao fondo de garantía salarial. Ademais non recoñece nin as vacacións, nin as 14 pagas habituais, situando o seu salario por baixo do Salario Mínimo Interprofesional. Durante o mes de agosto, por exemplo, o estudante non traballa pero tampouco cobra. Tampouco se dispón de baixa por maternidade, nin dos permisos por lactación.

Ademais, o bolseiro perde a bolsa se se pon enfermo máis do 20% do tempo que dura esta. Ponse impedimentos para traballar en calquera outro sitio e non teñen os permisos por asuntos propios que teñen o resto de traballadores da universidade. En definitiva vulnéranse todos os dereitos básicos do Estatuto dos Traballadores, porque non os considera como tales.

As denuncias de I.A e M.B reclaman que se lles recoñeza que teñen unha relación laboral e non de formación coa Universidade e poñen de manifesto que non reciben ningún tipo de formación e realizan tarefas rutineiras esenciais para o funcionamento da Universidade.

Unha práctica de precariedade extrema que hai apenas un ano xa se destapaba na Universidade Autónoma de Madrid.

Por todo iso a Assemblea de becàries (Twitter: @becariesub) da que forman parte os dous estudantes convoca unha asemblea o 15 de febreiro para poñer en común como seguir loitando ante esta situación.

http://www.laizquierdadiario.com/Dos-estudiantes-denuncian-a-la-Universidad-de-Barcelona-por-suplantar-personal-de-administracion