• Número 419
  • 29 de xaneiro de 2019

Sanidade Pública

Os PACs en pé de guerra. “Lembrámoslle ao SERGAS que seguiremos mentres non se atendan as nosas peticións”

Unha vez máis, sentimos ninguneados e esquecidos polo Sergas

O pasado venres día 18 atopámonos coa noticia de que se chegou un acordo cos xefes de servizo da área de Vigo cun plan de choque que descoñecemos, pero que nos alegra que satisfaga as necesidades desa área en concreto, aínda que non debemos de esquecer que as necesidades son similares en todas as áreas de Galicia. Satisfainos ler que se comprometen a consolidar o emprego cunha Ope de 108% das prazas vacantes, aínda que non entendemos porque non se fixo nas anteriores ofertas públicas de emprego de polo menos estes 3 últimos anos de recuperación da crise.

Esperamos Próximas Opes con creación de novas prazas, nas mesmas condicións que as existentes na actualidade, e se é posible con prazas suficientes para completar e aumentar os equipos da PAC .

Na mesma noticia fálase que se pediu que se atendan as peticións dos PACs, ao que ao Sr Almuiña o único que lle preocupou é dicir que nos chamaron para formar parte dos equipos de traballo do novo modelo, como sempre nos decatamos antes pola prensa que de ser convocados.

Temos que lembrarlle ao sr conselleiro, que do mesmo xeito que estes xefes de servizo, nós formamos parte da Atención primaria, e que como os centros de saúde, soportamos unha gran sobrecarga, que abarcamos a atención de varios centros, que a pesar de ser o persoal mínimo necesario para dar unha continuidade á asistencia da poboación, en moitas ocasións traballamos baixo mínimos pola non cobertura de ausencias , que a miúdo temos que deixar desatendida á poboación para cubrir traslados e atención domiciliaria. Tendo en conta que levamos case un ano demandando unha mellora nas condicións laborais e no cumprimento do noso pacto, non entendemos como unha vez máis se nos deixa fóra de “ esas melloras” , e seguimos sendo os últimos en cola, e como o noso comité de folga non foi convocado nin unha soa vez nestes case 4 meses de folga , 15 deles indefinida

Unha vez máis, sentímonos ninguneados e esquecidos polo Sergas, lembrámoslle que seguiremos en pé de guerra mentres non se atendan as nosas peticións que non son máis que medios humanos e materiais, así como cumprir as condicións laborais pactadas no 2008, e máis agora no que parece non haber problemas a nivel orzamentario.

https://www.21noticias.com/2019/01/los-pacs-en-pie-de-guerra-le-recordamos-al-sergas-que-seguiremos-mientras-no-se-atiendan-nuestras-peticiones/?fbclid=IwAR10RKl0hHIq_Z-aA53qcpP5PrcH-FzmhQPzVjo0m-3wHmHruqT25ySzncY