• Número 419
  • 29 de xaneiro de 2019

Universidade

Eleccións sindicais nas tres universidades galegas

O proceso electoral para constituír unha nova Xunta de Persoal xa ten calendario

A vixencia dos órganos de representación sindicais ten data de caducidade, 4 anos, no caso da Xunta de Persoal esa data está próxima. Reunidos os sindicatos CSIF, UGT, CCOO e CIG, que se reclaman como “sindicatos máis representativos no conxunto do persoal laboral e funcionario do ensino universitario”, acordan promover as eleccións sindicais nas tres universidades galegas unificando os calendarios electorais nos procesos electorais que afectan, na UDC ao Persoal Docente e Investigador funcionario (Xunta de Persoal), Persoal Docente e Investigador laboral (Comité de Empresa) e Persoal de Administración e Servizos funcionario (Xunta de Persoal).

O proceso iniciarase o día 7 de febreiro co preaviso na Oficina Pública de Rexistro (OPR) e finalizará o vindeiro día 9 de maio coa votación, segundo o seguinte calendario:

Acordo CSIF, UGT, CCOO e CIG

Resultado de anteriores convocatorias electorais