• Número 419
  • 29 de xaneiro de 2019

Universidade

As vosas colaboracións. Cartas que recibimos

Agradecemos as vosas colaboracións. Se non nos implicamos tod@s, fracasaremos

Unha Xerencia incompetente

Segundo informastes no seu día, prazas que deberían aparecer nas ofertas de emprego non están nelas, agora, prazas que deberían entrar no proceso de estabilización non aparecen. Pregúntome, a Xerencia ten menos medios que a APA e a Xunta de Persoal?, seguro que non. Demostra con feitos coma estes a súa incompetencia.