• Número 419
  • 29 de xaneiro de 2019

Universidade de Compostela

Comunicado da Xunta de Persoal da USC sobre o control horario

A Xunta de Persoal funcionario da USC manifesta a súa oposición á imposición do contro horario

A Xunta de Persoal funcionario da USC emitiu un comunicado no que deixa claro que “A XUNTA DE PAS FUNCIONARIO NON PACTOU NIN NEGOCIOU O CONTROL HORARIO, PERO SI NOS CORRESPONDE VIXIAR A SÚA IMPLANTACIÓN PARA EVITAR QUE SE VULNEREN DEREITOS DAS PERSOAS TRABALLADORAS”.

Comunicado da Xunta de Persoal da USC