• Número 418
  • 21 de xaneiro de 2019

Universidade de Compostela

Propostas da Xerencia da USC

Últimas propostas da Xerencia da USC á representación d@s traballador@s

No último PASquín debullamos a proposta da Xerencia da USC referente á xornada de traballo e ao control horario. Non obstante nestes últimos dous meses a Xerencia desa universidade transmitiu aos órganos de representación outras propostas que pode ser interesante analizar por se fosen aplicables na nosa universidade, sempre coas consideracións ou emendas que se acorde introducir.

Proposta de Programa Experimental de Teletraballo

Adaptación progresiva da xornada laboral para recuperación por enfermidade