• Número 418
  • 21 de xaneiro de 2019

Universidade

As vosas colaboracións. Cartas que recibimos

Agradecemos as vosas colaboracións. Se non nos implicamos tod@s, fracasaremos

Falta contundencia

Eu, compañeiros, agardaba máis dunha Xunta de Persoal, que comezou posicionándose dun xeito contundente fronte ás intencións dos que nos mal gobernan e foi diminuíndo en presión e contundencia até converterse nun ente que en múltiples ocasións parece ausente. Se fallan as gañas ou as forzas sempre hai a posibilidade de dimitir e que ocupen eses postos, coa súa inherente responsabilidade, outras persoas.