• Número 417
  • 24 de decembro de 2018

Universidade

Unha nova universidade (privada) en Galiza?

Comprometémonos a que, en todos os foros nos que temos representación se debata e se adopten as medidas correspondentes que eviten que en Galiza opere esta universidade privada.

Parece que para algúns é nova esta intención pero o asunto xa leva en marcha desde hai anos. Publicabámolo xa no mes de maio do ano 2016. Por un lado as políticas desenvolvidas pola Xunta impulsando a privatización do público, a inacción das institucións de ensino superior e, en xeral da sociedade galega, propiciaron que avanzara o proxecto e que apareza como unha realidade a moi curto prazo.

Temos claro que onde apareza un nicho de negocio, a “iniciativa privada” vai intentar ocupalo. Xa referíndonos ao ensino superior temos tamén claro que ao capital interésalle restrinxir os espazos para formar dun xeito máis directo ás persoas destinadas a liderar as súas iniciativas. Se a todo o sinalado lle engadimos a actuación dunha administración ideoloxicamente posicionada na mesma órbita e que pula coas súas políticas o desmantelamento da administración pública, temos o caldo necesario para que aparezan toda unha amalgama de empresas que, como ocorre neste caso, entenden a educación non como un servizo, senón como un negocio ao que só poderán acceder esa elite á que vai dirixido e que pode pagalo.

Por outra parte a implantación desta universidade privada afectará sen dúbida ás universidades públicas do SUG, coas que competirá en absoluta desigualdade e porque ademais seguro que acabará sendo subvencionada pola propia Xunta de Galiza, subvencións que detraídas do que entre toda a cidadanía pagamos, deberan acabar nas universidades públicas.

Reclamámoslle á Xunta de Galiza que impida a creación desta universidade privada, pero como somos conscientes de que isto non sucederá entendemos que se debe iniciar un proceso de concienciación sobre as consecuencias desta implantación que conduzan, primeiro a que actúen as universidades públicas para evitar a implantación desta universidade pero tamén consideramos imprescindible a mobilización social para acadar ese obxectivo. Comprometémonos a que, en todos os foros nos que temos representación se debata e se adopten as medidas correspondentes que eviten que en Galiza opere esta universidade privada.

Noticias relacionadas

A Xunta estuda autorizar o proxecto da universidade privada de Abanca

A universidade privada escala postos a conta da pública

A universidade privada cómese a torta dos mestrados e xa ten a un de cada tres alumnos

As universidades privadas crecen sen parar mentres as públicas se estancan