• Número 417
  • 24 de decembro de 2018

Universidade

As vosas colaboracións. Cartas que recibimos

Agradecemos as vosas colaboracións. Se non nos implicamos tod@s, fracasaremos

Gratificación por xubilación

Pasa o tempo e medra a miña incerteza. Estou a piques de xubilarme e as idas e vidas do posible acordo da gratificación teme nun sen vivir. Se considerades oportuno convocar mobilización, contade comigo. Cada día que pasa teño máis ganas de marcharme.