• Número 417
  • 24 de decembro de 2018

Sanidade pública

Batas Brancas: "Para salvar ao SERGAS necesitamos directivos profesionais, non submisos aos políticos"

Enfermos nos corredores de urxencias no CHUS

En opinión da Asociación Batas Brancas, a solución aos problemas do SERGAS non pasa por grupos de traballos -como os lanzados pola Consellería para tentar apagar a actual crise- senón por "dirixentes valentes, capaces, con coñecementos, respectados e innovadores e que, dese logo, non se rodeen só de persoas afíns, sumisas e pouco críticas"

URXENCIA DA SITUACIÓN

Nun comunicado moi duro coa Xunta, Batas Brancas advirten que de non tomar medidas pronto as secuelas para o SERGAS poden ser "totalmente irrecuperables". O colectivo recoñece que parece que, por fin, o Executivo deuse conta da magnitude do problema, pero que medidas hai que establecer xa?

Na súa opinión, a primeira sería  a "derrogación do Decreto de creación das estruturas de xestión integrada de as áreas de saúde (EOXI) así como das modificacións que fixeron na Lei de Saúde de 2008". Tamén reverter a supresión da catro Áreas Sanitarias dos Hospitais Comarcais do Salnés, O Barco, A Mariña e Monforte.

DIRECTIVOS PROFESIONAIS, NON AMIGOS DOS POLÍTICOS

A segunda sería acabar co nomeamento a dedo dos cargos do SERGAS. É dicir, "apostar pola profesionalización da xestión (en lugar da politización actual)" e que a elección de os responsables dos servizos fágase con criterios de igualdade, mérito e capacidade e non pola actual "afinidade ou sintonía cos xestores do centro e políticos gobernantes". 

Entre outras medidas de fondo propostas, destacan uns orzamentos que respondan as necesidades reais -nisto coinciden co Consello de Contas, que aínda esta semana dixo no Parlamento que Sanidade non recibe suficientes fondos-, un cambio total na política de rescursos humanos e o fin das privatizacións e externalizacions pois "nunca existira tal obsesión privatizadora no sistema".  Batas Brancas é unha asociación formada por xefes de servizo, profesionais médicos e outras categorías sanitarias.

https://gal.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1285260/batas-brancas-salvar-ao-sergas-necesitamos-directivos-profesionais-non-sumisos-aos-politicos