• Número 416
  • 17 de decembro de 2018

Universidade

Orzamentos 2019. Seguen os recortes!

Se persisten os recortes, a nosa posición será de rexeitamento frontal!

Como ocorre case todos os anos por estas datas, entramos nunha vórtice de reunións cos orzamentos do ano seguinte en discusión. Os orzamentos son un elemento fundamental no que se marcan as pautas do comportamento económico que rexe e determina toda a actividade institucional, a práctica totalidade, por non dicir todas as actuacións da universidade, teñen compoñente económica e, polo tanto teñen a súa referencia neste importante documento. Un documento que pasará, un ano máis, sen pena nin gloria por todos os órganos colexiados, sendo unicamente o colectivo de PAS o que marque a diferenza.

Anteproxecto de orzamentos

Dunha primeira análise, no que se refire ao PAS, atopamos certas incoherencias, por exemplo:

o   Unha redución moi importante e incoherente, respecto do ano 2018, no orzamento destinado ás extras do PAS

o   Mentres que se sinala unha importante redución en conceptos como “soldo laborais fixos” ou “trienios laborais fixos”, esta mesma redución non se contempla no capítulo de “extras laborais fixos” cando existe unha vinculación directa entre estes conceptos.

o   Se en anteriores orzamentos protestabamos porque mentres que ao PDI si se lle aboaban “gratificacións” e ao PAS non, agora atopámonos con que se reservan 2.000€ para este concepto no PAS. Teremos quen indagar para quen.

E tamén se repite o mesmo recorte que en anos anteriores na acción social.

A todo isto temos que engadir que en ningún capítulo se contempla o establecido na Lei de Orzamentos que posibilita un incremento adicional do 0,30% da masa salarial do que xa vos informamos

Por moito que se presume publicamente do incremento orzamentario, nas partidas máis importantes para o PAS non se reflicte ningún incremento, salvo as migallas outorgadas por Rajoy e Feijoo. Se persisten os recortes, a nosa posición será de rexeitamento frontal!