• Número 416
  • 17 de decembro de 2018

Administración pública

Calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de prazos na AXE 2019

Resolución do 29 de novembro de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública

Resolución do 29 de novembro de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se establece a efectos de cómputo de prazos, o calendario de días inhábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2019.

ligazón BOE