• Número 415
  • 10 de decembro de 2018

Universidade

Día 14, reunión do Claustro Universitario

Aproveitaremos a circunstancia para transmitir ao resto da Comunidade Universitaria as cuestións de interese para o PAS

O día 14 estamos convocad@s a unha nova reunión do Claustro Universitario, o segundo que se realiza no ano e, sen dúbida, o último que se realizará antes das novas eleccións que terán lugar a principios do ano 2019. Como sempre facemos, aproveitaremos a circunstancia para transmitir ao resto da Comunidade Universitaria as cuestións de interese para o PAS.

Orde do día.

Documentación

Sesión do Claustro do 16 de maio de 2018

Liñas xerais orzamentarias para o ano 2019

Informe do Valedor, só accesible á Comunidade Universitaria