• Número 415
  • 10 de decembro de 2018

Universidade

A universidade négase a incrementar o salario d@s traballador@s de proxectos, convenios... segundo o establecido nos Orzamentos 2018

Requiriremos, en tódolos ámbitos nos que estamos presentes o trato igualitario

Mentres que o persoal funcionario –PDI e PAS- e o persoal laboral -PDI e PAS- incrementamos as nosas retribucións segundo o establecido na Lei de Orzamentos 2018, é dicir, o 1,5 por cento respecto ás vixentes en 31 de decembro de 2017, e, posteriormente, con efectos do 1 de xullo de 2018, outro 0,25 por cento de incremento salarial – o que supón un incremento de 1,625% en termo anual- a universidade, négalles este incremento @s traballador@s que contratadas ao abeiro do Capítulo VI pertencen a proxectos e convenios, e que carecen de convenio colectivo.

A circunstancia antes descrita pon de manifesto:

o   A necesidade de auto organización existente neste cada vez máis importante colectivo de traballador@s

o   A precariedade laboral coa que desenvolven as súas labores na universidade

o   O desinterese institucional que, sempre lista en salientar a súa labor investigadora e os seus logros, marxina @s traballador@s que os fan posible.

Requiriremos, en tódolos ámbitos nos que estamos presentes, non só a aplicación do establecido na Lei de Orzamentos a est@s traballador@s. Tamén reivindicaremos que est@s compañeir@s gocen dos mesmos dereitos laborais, económicos e sociais que se nos recoñecen ao resto d@s traballador@s da institución.