• Número 415
  • 10 de decembro de 2018

Universidade

As vosas colaboracións. Cartas que recibimos

Agradecemos as vosas colaboracións. Se non nos implicamos tod@s, fracasaremos

Nesta semana, nomeadamente o día 3 luns, recibimos moitos correos que resumimos no seguinte.

En relación á campaña de concienciación sobre a seguridade informática, imposta desde o SIC, sinalar que o fondo de escritorio, supoño que coa finalidade de chamar a atención, é extremadamente intenso, e incómodo, reduce dun xeito importantísimo a visibilidade das iconas sendo incómodo á hora de traballar.
Por outra parte, de pouco vale que no Artigo 5 dos Estatutos se estableza que a lingua propia da Universidade da Coruña é o galego se despois nos enchedes os ollos e difundides o material en castelán.

Polo tanto requírovos que actuedes para que se retiren os fondos de escritorio mentres que non cumpran eses dous requisitos: que non estorben á hora de traballar e que se presenten en galego, o idioma propio da Universidade