• Número 412
  • 19 de novembro de 2018

Universidade

O persoal interino solicita reunirse co xerente e reitor

O persoal interino reclama estabilidade

Hai unha tempada que o persoal interino se está a mover arredor dun escrito que se está a avalar mediante a recollida de sinaturas entre o colectivo e que ten como destinatarios ao xerente e reitor, aos que se lles solicita unha reunión, “... a realizar o antes posible, na que poderíamos detallar os puntos introducidos neste escrito e explicar por que é moi importante non precipitarse nas convocatorias de prazas neste momento.”

Aparte doutras posibles consideracións, ao noso entender, este escrito chega tarde porque as convocatorias xa publicadas nas que se reflicte a Oferta de Emprego Público de 2015 non se deberon realizar mediante ese procedemento porque todas as prazas que se contemplan nesa Oferta están suxeitas a estabilización.

Escrito de recollida de sinaturas solicitando reunión co xerente e reitor

Anexo no que o persoal interino reflicte cal é o estado actual en que se atopan as OEPs e futuros procesos selectivos que nos afectan como colectivo de interinos

A Comunidade de Madrid ten un problema: 50.000 interinos aspiran a ser fixos sen oposición