• Número 412
  • 19 de novembro de 2018

Federación Sindical Mundial

Apoiamos a loita palestina, Apoiamos a Unión Xeral dos Traballadores Palestinos ( GUPW)

Viva o pobo palestino! Abaixo co imperialismo! Alto á ocupación! Xerusalén é a capital eterna de Palestina!

O liderado da Federación Sindical Mundial, que se reuniu esta semana, estende un verdadeiro saúdo de camaradería ao heroico pobo palestino e aos traballadores palestinos. A solidariedade da FSM, o noso internacionalismo proletario á loita do pobo palestino baséase en principios e valores que ninguén poida parar.

A FSM e a Unión Xeral dos Traballadores Palestinos (GUPW) camiñan man a man desde 1945 ata o día actual. Do mesmo xeito, continuarán xuntos. Ata a vitoria final. Ata que Palestina se converta nun estado independente coas súas propias fronteiras e con Xerusalén Este como a súa capital.

A FSM non puxo nunca na mesma posición á vítima co asasino. A FSM non apoiou nunca a estratexia israelí, como o fan os liderados dos sindicatos amarelos.

Irmáns e irmás palestinas,

Sabemos que durante este período a histórica GUPW está baixo a presión e as ameazas daqueles que obxectivamente queren silenciar as auténticas voces palestinas. A GUPW está a ser presionada por todos aqueles que, secreta ou abertamente, non queren que se escoiten palabras como ocupación, imperialismo, explotación capitalista, loita de clase, estado independente.

Nestes momentos cruciais, pedímoslles a todos manter no alto as bandeiras de loita. Todos xuntos, temos que apoiar á GUPW. A GUPW debe reforzarse. Esas persoas corruptas que atacan ao GUPW por diñeiro e colaboran cos corruptos liderados dos sindicatos amarelos están condenados na conciencia de cada honesto palestino, de cada honesto árabe, de cada honesto sindicalista en cada recuncho do mundo. Os corruptos e vendidos sindicalistas merecen soamente o noso desdén. Déanlles as costas!

Compañeiros militantes obreiros en Palestina,

Enviámoslles saúdos militantes e comprometémonos con vostedes na súa loita, asegurándolles que a gran familia da FSM cos seus 95 millóns de membros en 130 países do mundo non os vai a deixar sos.

Estamos ao seu lado.

Con iniciativas e actividades en Europa, nos países árabes, en Asia, en África, en América Latina continuaremos apoiándoos de calquera xeito posible.

Viva o pobo palestino!

Abaixo co imperialismo!

Alto á ocupación!

Xerusalén é a capital eterna de Palestina!

O Secretariado