• Número 411
  • 12 de novembro de 2018

Remunicipalización

As trabas ás remunicipalizaciones do PP e Cidadáns son anticonstitucionais

O Tribunal Constitucional e ditaminou que as Disposicións Adicionais contra as remunicipalizaciones do Partido Popular e apoiadas por Ciudadanos nos Orzamentos Xerais do Estado de 2017 son anticonstitucionais

O Partido Popular foise de Moncloa, pero os orzamentos de Montoro quedaron. Neles podíase atopar as Disposicións Adicionais, eses anexos que van ligados aos Orzamentos Xerais do Estado (PXE). Dúas delas, a vixésima sexta, apartado un, a) e b ), e a trixésima cuarta, apartado dous, tiñan unha intención clara: imposibilitar que as administracións públicas puidesen remunicipalizar servizos antes privatizados prohibindo o traspaso dos empregados do servizo privatizado á empresa pública.

Pero para o grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, estas disposicións eran anticonstitucionais por tratarse dunha vulneración dos artigos 66.2 e 134.2 da Constitución Española (CE), xa que son unha regulación allea ao contido propio das leis de orzamentos. Onte, 8 de novembro, o Tribunal Constitucional deulles a razón e declarou anticonstitucional ditas disposicións dos PXE17 presentadas polo Partido Popular e apoiadas polo partido de Albert Rivera.

A disposición adicional vixésima sexta tiña como obxectivo evitar que as administracións públicas poidan considerar como empregados públicos nin poidan incorporar na devandita condición a unha administración pública aos colectivos de traballadores que se atopen en determinadas circunstancias. Esta regulación tería como finalidade impedir a incorporación (por subrogación) dos traballadores de empresas remunicipalizadas. De igual forma, a disposición adicional trixésima cuarta, apartado dous, limita a incorporación de persoal laboral ao sector público en supostos de cambio de modalidade de xestión indirecta a directa de servizos e obras públicas.

Desde Unidos Podemos denunciaban que esta regulación non garda unha relación económica directa cos ingresos ou os gastos, ao non supor incremento ou minoración dos ingresos das administracións públicas que se vexan afectados, nin tampouco determina unha subida ou diminución dos gastos en materia de persoal. Tampouco existe unha relación orzamentaria directa, pois as disposicións impugnadas non axudan a entender mellor o contido propio das leis de orzamentos nin facilita a súa execución. Polo que, segundo Unidos Podemos e a sentenza do Tribunal Constitucional, vulneraban os artigos 66.2 e 134.2 da CE.

https://www.elsaltodiario.com/remunicipalizacion/las-trabas-a-las-remunicipalizaciones-del-pp-y-ciudadanos-son-anticonstitucionales