• Número 411
  • 12 de novembro de 2018

CUT - Alternativas na Xustiza

Xustiza. Comunicado urxente do sindicalismo alternativo contra a reforma da LOPJ

Os sindicatos INTERSINDICAL CANARIA, INTERSINDICAL JUSTÍCIA, ALTERNATIVAS NA XUSTIZA- CUT, CGT JUSTICIA BCN E CO. BAS mostramos a nosa ABSOLUTA OPOSICIÓN á reforma da LOPJ

COMUNICADO URXENTE REFORMA L.O.P.J. E MOBILIZACIÓNS

As organizacións asinante s mostramos a nosa ABSOLUTA OPOSICIÓN á reforma de LOPJ, apoiada pola maioría dos partidos políticos, que significará un retroceso sen precedentes dos nosos dereitos e que terá unha repercusión enormemente prexudicial sobre o Servizo Público da Xustiza. O pasado 30 de outubro , coa xustificación de recuperar os 3 dias de asuntos particulares, o Congreso introduciu no último momento no arden do dia, "cal cabalo de Troia", a modificación dos art. 347 bis, 489 ou 521 L.O. P. J., negándose con todo a modificar o articulo 490, para recuperar o 50% de prazas reservadas para a promoción interna, ou o art. 504para poñer xa fin aos descontos por I. T., ou o art. 516 para o recoñecemento da carreira profesional como concepto retributivo recolleito no EBEP.

A modificación da LOPJ empeora e mingua as condicións laborais de Xestores, Tramitadores e Auxilios e provocará:

o   Que o centro de destino sexa todo o municipio. De facto, é o final dos concursos de traslado, tal e como os coñecemos.

o   A mobilidade forzosa dos traballadores a administración poderá asignarnos a calquera posto dentro do municipio, por cargas de traballo, baixas, etc.)

o   Redución de nomeamento de funcionarios interinos para cobertura, cargas extra de traballo, baixas.... pola mobilidade forzosa que haberá entre os funcionarios titulares para tales supostos.

o   Supresión de facto de partidos xudiciais a través da creación dos tribunais de instancia.

o   A non modificación do Art. 504 provocará unha discriminación flagrante respecto ao resto dos funcionarios das Administracións públicas, que non sofren xa descontos por I. T.

o   A redución ao 30% das prazas reservadas para a promoción interna é un desprezo aos coñecementos e experiencia dos traballadores e traballadoras da Administración de Xustiza e segue supoñendo un grave impedimento para o noso desenvolvemento profesional.

o   O art. 4 do EBEP exclúe expresamente ao persoal da Administración de Xustiza, entre outros, da aplicación directa das súas disposicións por ter lexislación específica propia. Así, o recoñecemento á carreira profesional como concepto retributivo debe estar recolleito explicitamente na LOPJ.

Non entendemos nin compartimos que, durante os últimos meses, os sindicatos convocantes da folga non se puxesen en contacto co resto de sindicatos con representación en todo o Estado e nas distintas CCAA para constituír un equipo de traballo, analizar a situación e discutir as medidas para tomar. Ante un asunto de tanto calado como a reforma da L.0. P. J., que afecta ao 100% dos máis de 40.000 traballadores de todo o Estado, ninguén pode actuar en nome doutros nin arrogarse a representación de todos, e máis aínda cando algúns destes sindicatos non a teñen nalgunhas CCAA e deixaron de lado a outros sindicatos que si están representados na Mesa Sectorial do Ministerio de Xustiza.

Por todo iso, o sorprendente é que se convoquen CONCENTRACIÓNS desde o martes 6 de novembro ata o día 16, E MESMO SE ANUNCIE UNHA FOLGA a nivel estatal a través dos medios de comunicación para o día 16 de novembro, sen, con carácter previo, CONVOCAR ningunha ASEMBLEA cos TRABALLADORES E TRABALLADORAS, para informar e consultarlles as posibles fórmulas de actuación a levar a cabo ante tan grave ataque contra os nosos dereitos.

Un último exemplo desta desinformación é o descoñecemento absoluto que temos do contido da reunión urxente mantida por UXT, CCOO, STAJ e CSI- F co Secretario de Estado o pasado dia 31 de outubro ás 12 horas. Desde aquí facemos un chamamento a todos os traballadores e traballadoras da Administración de Xustiza a unir forzas e a mobilizarse. Certamente, non é momento de reproches, pero tampouco de protagonismos nin de xustificacións de ningún tipo. Dirixímonos a todos e a todas sen exclusión, aos afiliados e aos non afiliados, nun momento de gravísima importancia e crucial para a defensa dos nosos lexítimos dereitos, para o que convocaremos en UNIDADE DE ACCIÓN todas aquelas medidas que estimemos precisas.

FRONTE AO EMPEORAMIENTO DAS NOSAS CONDICIÓNS LABORAIS E POLO RECOÑECEMENTO DOS NOSOS DEREITOS

UNIDADE PARA DECIDIR, UNIDADE PARA ACTUAR!!