• Número 410
  • 05 de novembro de 2018

Loita Social

Entrevista a José María Euraskin (Advogado de Stop Desafiuzamentos Gipuzkua) sobre a Sentenza dos Impostos da Hipoteca

A entrevista xira sobre a Sentenza dos Impostos da Hipoteca (Actos Xurídicos Documentados) publicada pola Sección Segunda da Salta Terceira do Tribunal Supremo o pasado 16 de outubro de 2018

Clara, lúcida e didáctica entrevista a José María Euraskin (Advogado de Stop Desafiuzamentos Gipuzkua) sobre a Sentenza dos Impostos da Hipoteca (Actos Xurídicos Documentados) publicada pola Sección Segunda da Salta Terceira do Tribunal Supremo o pasado 16 de outubro de 2018 e que o presidente da Sala Terceira acordou someter a Pleno (31 maxistrad@s) a súa eficacia xurisprudencial o vindeiro 5 de novembro. Día no que van ter lugar mobilizacións do movemento antidesafiuzamentos convocadas polos 242 nodos organizados e adheridos á PAH e por outros colectivos do movemento por unha vivenda digna, das diferentes nacións e e pobos do territorio do estado. Mobilización que tivo o seu precedente o pasado de 24 de outubro diante do Tribunal Supremo, para denunciar a inxerencia da banca na xudicatura e reclamar a independencia xudicial ante os poderes económicos e democracia.

https://youtu.be/UpdHWn04YOc

Mobilizacións o 5 de novembro

O vindeiro luns 5 de novembro, ás 11 da mañá, en Ferrol, como noutras cidades e vilas da Galiza e do do resto do Estado, vai ter lugar unha concentración diante dos Xulgados, para reclamar que o Pleno da Sala Terceira do Tribunal Supremo, non pode decidir outra cousa que confirmar as sentenzas que conclúen que é obriga dos prestamistas o pago do imposto de actos xurídicos documentados, declarando abusiva a cláusula que impón ao prestatario esa obrigación.

Por outra banda para denunciar a pretensión de legalizar as cláusulas abusivas mediante a futura Lei de Contratos de Créditos Inmobiliarios (Do ex-ministro De Gindos) que se está tramitando no Congreso de Deputados que se non se emenda pode hipotecar a futura Lei da Vivenda que foi presentada pola PAH que garante o dereito á vivenda digna e adecuada.

Sentenza STS n.º 1505/2018 | 50 páxinas en formato pdf. | Acceder/Baixar.

Stop-Desafiuzamentos da Rede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra forosocialdeferrolterra@gmail.com
http://stop-desafiuzamentos-ferrolterra.blogspot.com.es/ @StopDesafiuzamentosDeFerrolTerra

https://artabra21.blogspot.com/2018/10/clara-lucida-e-didactica-entrevista.html