• Número 409
  • 29 de outubro de 2018

Pensións

Os pensionistas galegos cobran a segunda pensión máis baixa de todo o Estado

Os datos evidencian a baixa remuneración e precariedade do emprego en Galiza

Os datos publicados este venres polo Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) do Ministerio de Traballo evidencian a baixa remuneración e precariedade do emprego en Galiza ao certificar, unha vez máis, que as persoas xubiladas gozan da segunda pensión máis baixa do Estado, só por diante d@s de Estremadura.

As pensións repártense deste xeito: 187.111, son de de viuvez, cunha media de 575,04 euros; 69.973 de incapacidade permanente, con 856,55 euros de media; 23.601 de orfandade, cunha media de 387,05 euros; 6.482 a favor de familiares, cunha media 496,19 euros e Do total de pensións en Galicia, 476.031 son de xubilación, cun importe medio de 923,72 euros e 476.031 son de xubilación, cun importe medio de 923,72 euros. A pensión media en Galiza sitúase en 811,85 euros entres que en Estremadura é de 796,73 euros

Dos datos proporcionados este venres cabe destacar tamén a diferencia do importe medio segundo a provincia, así do número total de pensións de Galiza, 763.198, 297.065 corresponden á provincia da Coruña, cun desembolso medio de 854,81 euros; 240.549 á de Pontevedra, cunha media de 853,11 euros; 116.928 á de Lugo, con 721,36 euros de media; e 108.656 á de Ourense, con 700,39 euros.