• Número 409
  • 29 de outubro de 2018

Universidade

Día 29, reunión do Consello de Goberno

Defenderemos, entre outras cousas, o acordado na Xunta de persoal

O vindeiro luns, día 29 de outubro realizarase unha nova reunión do Consello de Goberno, que coincida a sesión o mesmo día que se difunde este boletín dificultará a posible comunicación cos nosos representantes para que estes transmitan as vosas inquedanzas e parecer sobre as cuestións que nos afectan, aínda así reiteramos a firme vontade de vehiculizar nos órganos de goberno a vosa voz.

Nesta sesión, no punto 5. Proposta de modificación da oferta de emprego público de persoal de administración e servizos para o ano 2018, debaterase o requirimento da "Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas". Defenderemos o acordado na Xunta de persoal.

Orde do día da sesión