• Número 408
  • 22 de outubro de 2018

Universidade

Reunión da Xunta de Persoal

Compre rematar co letargo!

Como vos sinalamos no anterior PASquín, asistimos á reunión da Xunta de Persoal co ánimo de retomar a iniciativa para que se resolvan dunha vez as importantes cuestións sobre as que a Xerencia adoptou, de facto, a decisión de non executalas a curto prazo.

No camiño sinalado tomáronse as seguintes decisións:

Instar á Xerencia a realizar unha reunión para resolver dunha vez:

Promocións 2018. Segundo o acordado no ano 2015:

No primeiro trimestre realizaranse a oferta e convocatorias seguintes:

- a promoción interna das restantes prazas das subescalas especiais, agás as de laboratorio.

- 25 prazas da escala xeral C1 a A2

- 7 prazas da escala A2 a A1

Estamos rematando o ano e o acordado sen levar a efecto

Inmediata convocatoria do Concurso de méritos no SIC. Segundo a folla de ruta acordada no ano 2015, correspondía a convocatoria do concurso antes de se convocar as promocións, a convocatoria de promocións xa se realizou e o concurso está na neveira.

Adoptar as decisións que corresponda sobre os puntos debatidos no Grupo de traballo de acción social-conciliación. As propostas discutidas no Grupo xa se debateron coa Xerencia, non obstante están sen levar a efecto.

Recuperación das 35 horas e do 100% do salario en caso de IT

Roupa de traballo: Denunciar en Inspección de Traballo o incumprimento pola Universidade da Resolución de Xerencia 2/2014 de 10 de xullo de 2014 sobre roupa de traballo do PAS funcionario.

Outro dos importantes asuntos debatidos foi o da consulta ao colectivo mediante voto electrónico sobre as puntuacións das fases de concurso e oposición nas convocatorias de quenda libre e proceso de estabilización.

APA, diante da división existente no seo da Xunta de Persoal neste punto é partidaria de que sexa o colectivo o que tome directamente a decisión. Porque:

  • ·         Pola nosa filosofía e forma de actuar, por algo nos denominamos como Alternativa de PAS Asemblearia, entendemos que debe recaer no colectivo a toma de decisión sobre as cuestións que lle afectan.

·         O nacemento da CUT na UDC deriva, precisamente dunha situación semellante só que á inversa do que sinala CCOO no seu comunicado. Na primeira consulta sobre a funcionarización os sindicatos presentes no Comité de Empresa (CIG, CCOO,USO e UGT), coa escusa de que non estaban afectad@s, non permitiron que o persoal interino votase. Encabezamos a resposta a unha decisión que nos parecía non só inxusta, tamén entendiamos que era ilegal porque consideramos que tod@s @s traballador@s eran suxeitos dos mesmos dereitos. Polo mesmo motivo consideramos que a consulta debe ser realizada a todo o colectivo, e porque, neste caso, o persoal funcionario de carreira debe ter tamén a facultade de decidir como se accede ao seu corpo.

·         A nosa historia corrobora o apego e a utilización da consulta @s traballador@s, consulta que levamos até o extremo de que, coñecendo incluso que o resultado era practicamente seguro que non sería o que a nós nos gustaría, instamos o pronunciamento do colectivo igualmente.

Polo tanto, co apoio da maioría da Xunta de Persoal a consulta realizarase.

Cando se publique este artigo, o luns, 22 de outubro, estaremos desde as 9:30 horas reunid@s co xerente ao que xa lle requirimos se tratasen estes puntos na orde do día. O xerente respondeu establecendo que só informaría, que non se adoptarían decisións ao respecto.

O noso proxecto non pode ser o de seguir dilatando a conclusión de tan importantes cuestións.