• Número 408
  • 22 de outubro de 2018

Universidade

Devolución de prestación por maternidade: Modelo de reclamación do IRPF

O Tribunal Supremo deixouno claro. Reclama!

Podes reclamar a devolución da prestación por maternidade despois de que o Tribunal Supremo, mediante a sentenza 3 de outubro de 2018 determinase o dereito á devolución de todo o tributado por IRPF.

A Axencia Tributaria entendía até agora que a prestación por maternidade era unha renda do traballo e incluía polo tanto o percibido por este concepto entre as rendas do traballo dos beneficiarios

Agora o Tribunal Supremo establece unha doutrina oposta. Na sentenza que vos sinalamos debulla os motivos polos que estas percepcións non deben estar suxeitas a tributación no imposto da renda das persoas físicas. Isto fai que se abra a porta á reclamación a tod@s aquel@s persoas que a declararon nos exercicios comprendidos entre 2014 e 2017, os anteriores están prescritos.

A reclamación realízase (podes consultar os detalles deste procedemento na Axencia Tributaria) tramitando unha solicitude de rectificación do Imposto da renda das Persoas Físicas, a este xuntámosche un modelo de referencia.

Ademais de reclamarse as cantidades correspondentes ao permiso por maternidade, Poderían reclamarse, tamén xa que teñen a mesma consideración,  as cantidades relativas ás retribucións do permiso por paternidade, ou aqueloutras que se poidan considerar incluídas no referido artigo (revísao).

Nestes procedementos é moi importante que a reclamación se faga en base á argumentación sentada polo Tribunal Supremo, por se despois é preciso recorrer.

Tamén é posible que, despois da sentenza que sinalamos, o INSS che siga efectuando o desconto. Para ese caso proporcionámosche o modelo de solicitude que terías que presentar no organismo e dirixido á Dirección Provincial do Instituto Nacional da Seguridade Social