• Número 407
  • 15 de outubro de 2018

Universidade

Unha suba de miseria

O incremento pactado polos sindicatos "maioritarios" supón que seguiremos perdendo poder de compra

O DOG do 13 de setembro publicaba a ORDE do 5 de setembro de 2018 pola que se actualizan con efectos do 1 de xullo de 2018 a contía das retribucións do persoal ao servizo da Administración autonómica. Ademais do paupérrimo incremento, que as traballadoras e traballadores da Xunta xa percibiron na nómina de setembro, na Universidade da Coruña, como xa ven sendo habitual, cobrarémolo un mes máis tarde, se o cobramos en outubro, non está asegurado.

O incremento contemplado é do 0,25% desde o mes de xullo. Esta suba suporá que en decembro deste ano os nosos salarios serán 1,75% superiores aos de decembro do ano 2017. O incremento sinalado deriva do acordo asinado entre os sindicatos denominados “maioritarios” e o goberno do PP, a cambio os sindicatos comprometéronse a manter a paz social, é dicir, a someter a defensa dos interese d@s traballador@s a un misarable incremento salarial que nos condena a seguir perdendo poder adquisitivo, porque queremos lembrarvos que mentres que os salarios subirán o 1,75%, os prezos subiron nos últimos doce meses o 2,3% o que supón seguir perdendo capacidade de compra. Da recuperación do que nos roubaron nestes últimos anos nin falamos.