• Número 407
  • 15 de outubro de 2018

Universidade

Reunión da Xunta de Persoal

Compre rematar co letargo!

A Xunta de Persoal ten que debater e adoptar as decisións que correspondan para responder á parálise institucional. A inacción da representación das traballadoras e traballadores fortalece a decisión da Xerencia de deixar transcorrer o tempo e que podrezan as cuestións que interesan ao colectivo.

Co ánimo de romper esta inercia asistiremos á reunión da Xunta de Persoal convocada para o vindeiro día 18 de outubro, ás 09:00 horas, na que se tratarán as seguintes cuestións:

Lugar, Sala de Reunións do ESCI - Elviña

Orde do día

1.    Informe do presidente e d@s representates nas Comisións

2.    Lectura e aprobación se proceder da acta da sesión do 20/09/2018

3.    Proposta de grabación das sesións da Xunta de Persoal

4.    Comunicacións d@s traballador@s

5.    Promocións 2018

6.    Roupa de traballo

7.    Concurso de méritos do persoal do SIC

8.    Aplicación dos puntos debatidos no grupo de traballo de acción social-conciliación

9.    Convocatoria xeral de axudas sociais do PAS funcionario para o ano 2018 enviada pola Xerencia

10. Proposta, se a houber, de constitución da Mesa de negociación

11. Recuperación da xornada de 35 horas

12. Recuperación do 100% en caso de IT

13. Consulta @s traballador@s sobre a puntuación, da fase de concurso e de oposición, nas convocatorias de quenda libre

14. Quenda aberta de intervencións

Seguiremos informando