• Número 407
  • 15 de outubro de 2018

Lingua - Prolingua

“A situación da lingua galega é alarmante, vivir un día en galego é imposible”

Prolingua tamén quixo responder ás afirmacións de Toni Cantó en relación á desaparición do castelán de Galicia

Romina Bal, membro de ProLingua, explica en relación ás declaracións de Toni Cantó que o primeiro que habería que facer sería cumprir a lei cousa que non acontece na actualidade. Engade que o galego ten pouca presenza na sociedade ata o punto de que sería imposible vivir unha xornada sen que haxa presenza do castelán na vida diaria.

Reproductor de vídeo

https://nostelevision.gal/prolingua-a-situacion-da-lingua-galega-e-alarmante-vivir-un-dia-en-galego-e-imposible/