• Número 405
  • 01 de outubro de 2018

Universidade

Roupa de traballo, un ano máis repítese o retraso na distribución

Vivimos no ano da marmota

Un ano máis e repítese a mesma circunstancia que en anos anteriores, a universidade incumpre, de novo, a regulamentación que ela mesma estableceu. Que se notificase no seu día a apertura do prazo de solicitude, reivindicado en moitas ocasións sen que se levase a efecto, queda eclipsada ao reiterarse a inacción a hora de facer efectiva a súa distribución.

Diante da inacción institucional, a Xunta de Persoal ven de reclamar diante da Xerencia o cumprimento da Resolución da Xerencia 2/2014, do 10 de xullo de 2014 sobre roupa de traballo do PAS funcionario.

O ano pasado excluíuse a 37 compañeir@s por facer a solicitude fóra de prazo, non pode ser que o cumprimento dos prazos só se lle esixa a unha das partes.

Advertimos na comunicación que de non realizarse a entrega da roupa en breve prazo realizaremos as accións a que houbera lugar. Non podemos consentir que todos os anos pase o mesmo.

Seguiremos informando.

Reclamación da roupa de traballo