• Número 405
  • 01 de outubro de 2018

CUT Política Social

Reunión do Comité Intercentros de Seguridade e Saúde Laboral

Por experiencia sabemos que de nada serve discutir datos nunha reunión como a realizada o día 25, o que pretendemos é recuperar a mobilización

Desde a CUT reclamamos, de xeito reiterado, a adopción de medidas que resolvan as causas reais do elevadísimo índice de sinistralidade que se da nos centros dependentes da Consellería de Política Social. O informe de sinistralidade do primeiro semestre de 2018, que presentou o Servizo de Prevención corrobora, de novo, a nosa denuncia ao constatar, nestes primeiros 6 meses do ano, 121 partes nos centros dependentes da Consellería, o que nos sitúa no primeiro lugar das estatísticas.

No canto de procurar atopar e dar solución ás causas reais de tan alto número de accidentes laborais - É responsabilidade da administración velar pola saúde e benestar laboral d@s traballador@s ao seu servizo - o PP prefire botarlle a culpa ás traballadoras e traballadores, concluíndo que se debe, entre outras cousas, á repetición de doenzas previas, malos hábitos posturais, elevada idade do persoal...

Denunciámolo en múltiples ocasións e reiterámolo de novo. Mentres que non se repoña o artigo 19 do convenio colectivo que regula os descansos e festivos, se reduza a carga de traballo, contratando a máis persoal e se recupere o descanso compensatorio, reducíndose a carga laboral e a presión psicolóxica sobre as traballadoras e traballadores os accidentes laborais non se reducirán nos nosos centros. Outro factor que contribúe a esta alta taxa de sinistralidade é o alto grado de obsolescencia e a inoperatividade do pouco material que a Consellería e os centros poñen a disposición do persoal para facilitar o duro traballo que realizamos.

Antes do verán a CUT iniciamos unha campaña para concienciar ás traballadoras e traballadores no sentido antes sinalado, as estatísticas presentadas no Comité Intercentros de Seguridade e Saúde Laboral do 25 de setembro, dannos unha vez máis a razón.

Por experiencia sabemos que de nada serve discutir datos nunha reunión como a realizada o día 25, o que pretendemos é recuperar a mobilización que lle obrigue ao goberno autonómico a restituírnos todos os dereitos que nos roubou, causa da alta sinistralidade. Dentro dos dereitos a reconquistar cobra especial significación a restitución do artigo 19 do convenio colectivo.

Non nos renderemos!