• Número 405
  • 01 de outubro de 2018

Crise Estafa

A crise deixou, até agora, 8,6 millóns de excluídos, 1,2 máis que en 2007

A marxinación social severa creceu un 40% e afecta a máis de catro millóns de persoas

Dez anos despois do comezo da crise, os grandes números fan pensar que o malo pasou. Pero para millóns de persoas do noso país, cada día é unha loita contra a fame, a pobreza e a exclusión. E é que a crise deixou 8,6 millóns de excluídos, 1,2 máis que en 2007, segundo denunciou esta mañá a organización católica Cáritas.

A ONG da Igrexa española, que hoxe presentou a súa memoria anual, tamén publicou os resultados preliminares do próximo Informe Foessa, que baixo o título 'Exclusión estrutural e Integración Social', que deixa resultados francamente desoladores. "Estamos a construír unha sociedade desligada, que destrúe con cada vez maior intensidade os vínculos polos que sentimos membros, con iguais dereitos e deberes, da nosa sociedade", recalcou Raúl Flores, coordinador de Estudos de Cáritas Española.

As conclusións do estudo son desoladoras. Así, aínda que se constata que "recuperamos os niveis previos á crise no caso da integración plena", non ocorreu o mesmo que nos da exclusión. Así, "rexístrase un incremento da exclusión global dun 12% respecto ao comezo do ciclo e dun 40% na exclusión social severa, na que se atopan 4.1 millóns de persoas que viven en 1.5 millóns de fogares", destaca o estudo. Ademais, ou tros seis millóns están no arame de caer na exclusión se chegase outra recesión, explican os responsables da análise.

Os pobres, máis pobres

O informe denuncia unha "recuperación a dúas velocidades", que provoca "un maior distanciamento entre os que viven unha participación social integrada e quen transitan polos espazos máis afastados da exclusión". Unha situación na que o 13% da poboación (seis millóns de persoas) que supostamente viven integrados, áchanse "nunha posición de gran debilidade", vivindo tan ao día que un lixeiro empeoramento da situación socioeconómica os desterraría á exclusión social. Case 15 millóns de persoas viven, ou corren o risco de vivir en exclusión nunha sociedade opulenta e industrializada como a española. "A crise non se foi para os máis pobres", recalcaron desde Cáritas.

En definitiva, os ricos mantiveron o seu status, e recuperáronse parte das clases medias, pero "vivimos un espazo de integración con bases máis débiles e cunha exclusión severa que se enquista na estrutura social".

Ao longo desta última década, as persoas que xa estaban excluídas sufriu un empeoramento en cinco do oito dimensións expostas no informe, relativas á súa capacidade de consumo, vivenda, participación política, saúde e illamento social.

Unha de cada cinco persoas en exclusión está afectada simultaneamente pola exclusión do emprego, a vivenda e a saúde, unha de cada tres se falamos de persoas en situación de exclusión severa, constata o informe Foessa. Á súa vez, "o emprego non asegura a integración social", engade Cáritas, que denuncia a precariedade do traballo en España, que nos está conducindo a un escenario no que dispor dun emprego xa non é sinónimo de integración". A metade das familias nas que hai un emprego non gozan dunha situación de integración plena, o que evidencia unha calidade do emprego que non permite cubrir as necesidades dos fogares. É o drama de "os traballadores pobres".

"Están a debilitarse os vínculos do noso modelo social, xa que as diferenzas que existen nas condicións de vida entre diferentes capas e colectivos sociais están a tensar os ligamentos que nos manteñen unidos como sociedade", recalcou Raúl Flores.

Romper a brecha de sexo e o odio ao estranxeiro

Fronte a iso, Cáritas propón seis retos. En primeiro lugar, romper a "brecha de sexo", que se duplica no caso dos fogares onde a sustentadora principal é a muller. Cáritas tamén aposta pola integración social e económica dos máis novos, e especialmente a dos adultos maiores, "que se desconectan da recuperación", especialmente o grupo de entre 45 e 64 anos.

A protección das familias máis débiles é outro dos retos da asociación, que advirte que o risco de exclusión social multiplícase por dúas nas familias numerosas e monoparentais. "A súa presenza no espazo da exclusión é tan preocupante como a falta de políticas de apoio suficiente á familia", sostén o informe.

Os estranxeiros tamén son unha poboación de risco para a exclusión. Así, o "risco de exclusión social multiplícase por 2.6 entre a poboación extracomunitaria, afectada o 47% de exclusión social e o 26% de exclusión social severa".

Unha protección social "insuficiente"

Finalmente, Cáritas denuncia a "protección social insuficiente", que xa se daba durante a crise, pero que resulta inadmisible en tempos de bonanza económica. Así, a taxa de cobertura pasou do 74% en 2008 ao 56% actual". A iso engádese a redución das contías da prestación por desemprego, así como a recente redución das diferentes prestacións monetarias en relación ao PIB per cápita. "De continuar coa evolución actual, o sistema de rendas mínimas tardaría 50 anos en protexer ao millón e medio de fogares en exclusión social severa".

https://www.eldiario.es/sociedad/Caritas-denuncia-crisis-millones-excluidos_0_818568342.html