• Número 405
  • 01 de outubro de 2018

Universidade

As vosas colaboracións. Cartas que recibimos

Agradecemos as vosas colaboracións. Se non nos implicamos tod@s, fracasaremos

Roupa de traballo

Un ano máis, a mesma historia. A nós esíxesenos o cumprimento estrito da normativa, a universidade fai o que quere e non pasa nada. O ano pasado, porque, enfrascado no día a día, esquecín, por días, facer a solicitude no tempo sinalado na resolución, denegóuseme a concesión da roupa, ese mesmo ano o xerente entrega a roupa cando lle da a gana, con meses de retraso e ese desprezo, non pode ser outra cousa, non ten consecuencias. Como o ano pasado non se fixo nada, este o señor Ramón colle carreiriña e tal que parece que xa non nos vai dar a roupa, uns euriños máis que irán parar aos petos dos de sempre. Outra cousa, Por que non se cubre a praza de Técnico relacións laborais e acción social, que se debería ocupar destas cousas?, está visto que é necesaria, ao mellor non para quen dirixe a universidade ou o servizo pero para os traballadores, é imprescindible, demóstrase.