• Número 404
  • 24 de setembro de 2018

Universidade

As vosas colaboracións. Cartas que recibimos

Agradecemos as vosas colaboracións. Se non nos implicamos tod@s, fracasaremos

Consolidación e estabilización. Diferenzas?

Lin na prensa estes días que un xuíz anula unhas oposicións a 100 prazas na Complutense por reservar todo o emprego para interinos. O xuíz tomou esta decisión tras analizar o proceso e concluír que na práctica era imposible que algunha desas prazas recaese nun candidato que non fose interino da institución. As prazas son anteriores ao ano 2005, segundo os acordos sindicatos-goberno, estas prazas irían polo procedemento de “consolidación”, mentres que as que, a 31 de decembro de 2017, levan tres anos ocupadas de xeito continuado van polo procedemento de “estabilización”. Que diferenzas hai entre “consolidación” e “estabilización”?