• Número 402
  • 17 de setembro de 2018

CUT da Consellería de Política Social

Residencia Asistida de Maiores de Oleiros. Criterio uniforme para todos e todas as traballadoras na adxudicación de andar no centro de traballo

Dende hai uns dias véñense producindo queixas a esta organización sindical en relación á adxudicación de andares sen un criterio coñecido por parte das traballadoras e traballadores

CUT da Consellería da Política Social ven de remitir ao director da Residencia Asistida de Maiores de Oleiros o desacordo coa asignación de andar que se está a realizar no centro sen que exista un criterio coñecido nesa asignación. A nosa central sindical aproveita a comunicación para solicitarlle ao director da residencia unha reunión para tratar importantes temas pendentes.

DE

Delegada Sindical da CUT na Consellería de Política Social na Coruña

R/ Monte das Moas 15-B local 4 15010 A Coruna

PARA

Director da Residencia Asistida de Maiores de Oleiros

Rúa Río, número 60 15173 Oleiros A  Coruña

DATA.  12 de setembro de 2018

ASUNTO: Residencia Asistida de Maiores de Oleiros. Criterio uniforme para todos e todas as traballadoras na adxudicación de andar no centro de traballo.

EXPOSICIÓN  DE MOTIVOS: Dende hai uns dias véñense producindo queixas a esta organización sindical en relación á adxudicación de andares sen un criterio coñecido por parte das traballadoras e traballadores.

Na residencia asistida de maiores de Oleiros sempre se viña facendo estas adxudicacións en función da antigüidade do persoal excepto nos casos nos que obviamente, por motivos de saúde xustificados, adxudicábaselles servizos adaptados a súa patoloxía. Sempre que quedaba un oco nalgún andar ofertaban o  andar ao persoal correturnos máis antigo ou a  algún traballador ou traballadora que solicitase cambio de andar previamente, pero sempre respectando a antigüidade.

Dende CUT Política Social solicitamos que as normas para acceder a un andar sexan as mesmas para todos e todas as traballadoras do centro de traballo para evitar conflitos innecesarios entre os compañeiros, e entre os compañeiros e as coordinacións e direccións dos centros.

Dende esta organización sindical creemos que un criterio uniforme é o máis xusto para todos e todas as traballadores. Non se poden facer excepcións, excepto por razóns de saúde obviamente. Todos e todas as traballadoras deberían ter dereito a acceder a un andar baixo os mesmos criterios así evitaríanse os·“amiguismos”  por parte das coordinacións e direccións nos centros de traballo.

Dende CUT Política Social sabemos que a organización do centro de traballo é exclusiva da dirección do centro, pero tamén sabemos que o noso convenio recolle que todo o persoal laboral ten os mesmos dereitos.

Debido a todo o exposto:

1 .- Solicitámoslle dea solución a este conflito laboral establecendo uns criterios uniformes para adxudicar andar aos traballadores e ás traballadoras do centro.

2 .- Solicitámoslle unha reunión con carácter urxente para tratar este e outros asuntos que preocupan aos traballadores e traballadoras do centro de traballo. Teléfono a efectos de comunicación: 670909206.

Así mesmo, dende CUT política social querémoslle agradecer que, por fin, se lle dera solución ao conflito da distribución da roupa dos residente. Neste senso indicarlle que o carro que sube aos andares é moi pesado e moi difícil de mobilizar. Cremos que unha solución sería poñerlle unhas rodas máis grandes para que a mobilización do carro non requira tanto esforzo por parte dos traballadores previndo deste xeito os tiróns e sobre esforzos por parte do persoal que mobiliza os carros.

Gustaríame aproveitar tamén para recordarlle que nos andares cuartos e quintos necesítase máis persoal na quenda de mañá como xa falamos na última reunión mantida con vostede e coa Xefa Territorial  da Consellería de Política Social. Nesa reunión comprometéronse a dar solución a esta grave problemática cos novos presupostos. Agora que xa os están elaborando ou vanos elaborar de forma inmediata, por favor, recorde que esta é unha grave problemática neste centro de traballo.

Quedo á espera da reunión que lle solicitei para expoñerlle a problemática actual que existe na residencia asistida de maiores de Oleiros e para intentar buscar as posibles solucións.

Un atento saúdo.

Delegada sindical CUT Política Social A Coruña