• Número 403
  • 17 de setembro de 2018

Universidade

As vosas colaboracións. Cartas que recibimos

Agradecemos as vosas colaboracións. Se non nos implicamos tod@s, fracasaremos

Máis dificultades

A decisión adoptada pola Xerencia e certos sindicatos presentes na Xunta de Persoal condénanos aos traballadores da categoría de auxiliar de servizos a pasar por tres convocatorias, unha delas, a das prazas correspondentes ao grupo E-AP, precisarán posteriormente outra convocatoria de promoción. A subdivisión dos procesos prexudícanos porque cantas máis probas haxa, menos prazas se convocarán en cada unha delas, o que representa unha dificultade adicional para superar as probas.