• Número 400
  • 25 de xuño de 2018

Crise estafa

6’5 millóns de familias (o 35%) viven dunha pensión, un 14% máis que en 2007, segundo o INE

O 20,7% dos fogares, 3,8 millóns, ingresa menos de 1.000 euros netos ao mes, segundo a Enquisa de Orzamentos Familiares do INE

O gasto medio por fogar alcanzou en 2017 os 29.188 euros, crecendo en case 1.000 euros respecto ao ano anterior (un 3,5% máis), segundo a ‘Enquisa de Orzamentos Familiares‘ publicada esta mañá polo Instituto Nacional de Estatística (INE). Supón o incremento máis elevado na última década. Un dos datos máis relevante do informe apunta que un 35% dos fogares ten como principal fonte de ingresos as pensións.

O gasto medio por fogar de todos os grupos analizados aumentou excepto en alimentos e bebidas alcohólicas que baixou un 0,4%. Os que creceron de forma significativa foro o transporte cun aumento 12,4%, restaurantes e hoteis un 8%, comunicacións un 5,4%, lecer e cultura 4,3% e, por último, en enxoval un 4,3% máis.

Por outra banda o gasto medio por persoa creceu un 3,7% en 2017 situándose en 11.726 euros, o máis elevado desde 2008.

As comunidades autónomas con maior gasto medio por persoa no ano 2017 foron País Vasco (14.175 euros), Comunidad de Madrid (13.708 euros) e Comunidade Foral de Navarra (13.325 euros) mentres que Castela-A Mancha rexistrou os menores gastos medios por persoa, 9.758 euros.

Segundo o INE, no 35,1% dos fogares españois a principal fonte de ingresos en 2017 foi as pensións. No 48,6% dos casos o principal sustento foi o soldo de traballador por conta allea, o 10,5% vén do traballo por conta propia, os 4,3% subsidios e prestación de paro e por último o 1,6% por rendas de propiedade ou capital.

O maior gasto (33.002 euros) corresponde aos fogares cuxo sustentador principal estaba ocupado. Mentres que os fogares cuxo sustentador principal era unha persoa en paro foron os únicos que reduciron o seu gasto medio (17.295 euros) en 2017, situándose un 40,7% por baixo da media.

 Kaos en la red