• Número 400
  • 25 de xuño de 2018

Universidade

O PASquín non se publicará até setembro

Até setembro!

O reparto das vacacións leva a que, a partir do venres día 22, o consello de redacción do PASquín comece o merecido descanso. Polo tanto, até o mes de setembro, este medio de comunicación pecha as portas. Como facemos sempre esta circunstancia supedítase a que non haxa acontecementos extraordinarios que nos leven a poñer en marcha a rotativa.