• Número 399
  • 18 de xuño de 2018

Universidade

As vosas colaboracións. Cartas que recibimos

Agradecemos as vosas colaboracións. Se non nos implicamos tod@s, fracasaremos

Organización no persoal interino, información

Non se é porque estou en Ferrol pero a información non flúe como debería. O luns sabemos que houbo reunión entre a Xerencia e unha delegación do persoal interino posto base da escala xeral (C2). Escribo isto, algo desorientada, o xoves. A información que circula por Ferrol é difusa e contraditoria. Hai que  solucionalo.