• Número 399
  • 18 de xuño de 2018

Universidade

Sentenza do recurso contra o concurso de traslados

Hoxe, venres día 15, chegounos a sentenza

Como vos informamos en reiteradas ocasións, presentamos, xunto con CCOO, recurso contencioso administrativo porque a convocatoria de concurso de traslados non contemplaba todas as vacantes. Hoxe, venres día 15, chegounos a sentenza.

O Fallo sinala:

“DESESTIMANDO recurso contencioso administrativo interpuesto por la Letrada Doña ...... en representación de ................y D. ............... frente a resolución de la Universidad de A Coruña de 3 de julio de 2017 por la que se desestiman recursos de reposición formulados por los actores en data de 3 de abril de 2017; con expresa condena en costas a los demandantes si bien se limitan las mismas por los conceptos de representación y defensa a un máximo de 400 euros.”

Sentenza