• Número 395
  • 21 de maio de 2018

Universidade

O xerente convoca reunión coa Xunta de Persoal o día 23

Unha nova reunión para dilucidar unha nova proposta dr OEP

Na tarde do venres, día 18, o xerente enviou un correo mediante o que convocaba unha nova reunión coa Xunta de Persoal para debater unha nova proposta de Oferta de Emprego Público para o ano 2018.

Convoco a Xunta de Persoal a unha reunión:

Día: 23-05-2018

Hora: 09.30

Local: sala núm. 1

Orde do día:

1. Leitura e aprobación, se proceder, do acta da sesión anterior.

2. Proposta OEP ano 2018 (xunto documentos: proposta a 18-05-2018 e porcentaxe vacantes a 15-05-2018)

3. Quenda aberta de intervencións.

Información adicional proporcionada e requirida pola Xunta de Persoal:

Porcentaxe de vacantes PAS da UDC a día 15/05/2018